no comments

Internet Of Things (IoT) và sức mạnh quan trọng

Cơ sở hạ tầng Internet-of-Things-and-Critical-Power-Power

Internet of Things (IoT) là nơi hợp lưu của các đối tượng hàng ngày và internet, trong đó các thiết bị này có kết nối mạng và có thể gửi và nhận dữ liệu. Trong tất cả các đơn vị kinh doanh khác nhau, quản lý cơ sở có tiềm năng được chuyển đổinhiều hơn bất kỳ ai khác bởi sự phát triển của Internet of Things. Đây là một lĩnh vực phức tạp liên quan đến nhiều hệ thống (cả công nghệ và sức người) hoạt động đồng bộ để kiểm soát một loạt các biến số mà việc thêm các yếu tố tự động hóa và kết nối có thể có tác động lớn đến hiệu quả và hiệu suất của cơ sở hạ tầng cơ sở quan trọng . Khi IoT tiếp tục sinh sôi nảy nở, sẽ còn có nhiều giải pháp được đưa ra thị trường cho các nhà quản lý cơ sở đang tìm cách hợp lý hóa các hoạt động và kiểm soát chi phí, đặc biệt là xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

>>> Tìm hiểu thêm về bộ lưu điện công nghiệp.

Tích hợp thiết bị và CNTT

Từ khi thành lập trung tâm dữ liệu, CNTT đã có nhu cầu ngày càng tăng về quản lý cơ sở của một tổ chức. Trong khi các cơ sở và bộ phận CNTT thường vẫn tách biệt rõ ràng, nhu cầu làm mát tăng lên, không gian và sức mạnh đã buộc phải tích hợp nhiều hơn chúng ta từng thấy trước đây. Thiết bị cơ sở truyền thống thường có vòng đời dài hơn thiết bị CNTT. Máy phát điện có thể có vòng đời 30 năm và các tòa nhà có thể khá cũ. Tuy nhiên, CNTT có tốc độ làm mới thiết bị có thể chỉ vài năm hoặc đôi khi thậm chí chỉ vài tháng. Ngân sách, chi tiêu và bảo trì thường trông khá khác nhau từ bộ phận này sang bộ phận khác.

Ngày nay, hầu hết các hệ thống điện quan trọng cho phép tích hợp vào các nền tảng quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu hoặc tự động hóa tòa nhà tiên tiến nhất (DCIM). Giám sát liên tục các thiết bị quan trọng cho phép tiếp cận chủ động hơn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng. Điều này cũng cho phép tổ chức theo dõi các xu hướng trong cơ sở của họ và tạo ra các số liệu để cho phép một tổ chức lập ngân sách và hiểu đúng chi phí.

Ví dụ, hệ thống UPS sẽ lưu trữ nhật ký sự kiện và theo dõi các sự cố hệ thống hoặc lỗi thành phần. Một cơ sở thông minh có thể dễ dàng thiết lập cảnh báo cho bất kỳ hệ thống tự động hóa nào của họ hoặc thậm chí các thiết bị thông minh. Họ cũng có thể theo dõi các xu hướng và bắt đầu dự đoán những thất bại trước khi thời gian ngừng hoạt động tốn kém diễn ra.

>>> Bộ lưu điện camera có đặc điểm gì cùng tìm hiểu ngay tại Hùng Tiến.

Tự động hóa

Đưa các yếu tố tự động hóa vào các quy trình quản lý cơ sở cho phép các công ty hoạt động với độ chính xác cao hơn và tối đa hóa tài nguyên của họ. Khi nói đến các khái niệm như quản lý không gian, điều khiển ánh sáng hoặc tiêu thụ năng lượng, con người chỉ đơn giản là không thể sử dụng hiệu quả tài nguyên mà không cần sự trợ giúp của các hệ thống tự động.

Tòa nhà thông minh

Các tòa nhà thông minh đang tạo ra các khả năng mới cho các kỹ thuật quản lý tài sản hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các công ty yêu cầu điều kiện môi trường chính xác và đa dạng. Thị trường trên toàn thế giới cho các hệ thống điều khiển HVAC tự động là hơn 26 tỷ đô la vào năm 2013 và thị trường dự kiến ​​sẽ tăng trưởng gần 6% cho đến năm 2018. Nhiều thiết bị cơ sở trực tuyến và được kết nối hơn bao giờ hết. Các tổ chức thông minh sử dụng hợp lý các nguồn lực giám sát trên tòa nhà, hệ thống UPS, máy phát điện, pin cũng như giám sát môi trường khác để không chỉ quản lý các hệ thống quan trọng của họ mà còn xác định các sự cố tiềm ẩn trước khi xảy ra sự cố lớn.

>>> Tìm hiểu thêm về cấu tạo của bộ lưu điện ngay tại Hùng Tiến.

Hiệu quả năng lượng

Các hệ thống máy phát điện và UPS kế thừa có thể có tác động đáng kể đến việc sử dụng năng lượng của một tổ chức. Lấy một hệ thống UPS làm ví dụ. Một hệ thống UPS chỉ hoạt động ở mức 20% công suất có thể dễ dàng dẫn đến hàng ngàn đô la tiện ích chi tiêu trong một tháng. Một hệ thống có xu hướng tải phần trăm có thể giúp người quản lý cơ sở hiểu khi nào nên thay thế hệ thống UPS hơn là bảo trì. Ngoài ra, quạt bị lỗi hoặc pin bị hỏng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của UPS. Có một hệ thống tự động cảnh báo cho các nhà quản lý cơ sở khi thất bại dẫn đến thời gian sử dụng ít hơn và giảm mức sử dụng năng lượng.

Reply